Rss Feed Tweeter button Facebook button Youtube button

30-07-2019 Συμμετοχή ξένων συνδικάτων στο 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ – Ομάδα Εργασίας

Για να δείτε το κείμενο πατήστε … εδώ

Για να δείτε το κείμενο της Ομάδας Εργασίας των ξένων συνδικάτων και της ΟΛΜΕ πατήστε … εδώ

08-05-2019 Ευρωπαϊκή διαδήλωση στις Βρυξέλλες: Μια πιο δίκαιη Ευρώπη για τους εργαζόμενους

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε … εδώ

17-04-2019 ETUCE: Κοινές Αξίες της ΕΕ για μια Δημοκρατική Εκπαίδευση που τους συμπεριλαμβάνει όλους

Η  ETUCE σε συνεργασία με την EFEE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργοδοτών Εκπαίδευσης) και την ESHA (European  School  Heads Association) συνέταξαν κοινή δήλωση για την εκπαίδευση για τη δημοκρατική αγωγή και τις κοινές αξίες της ΕΕ. Η δήλωση υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, :

ü  Την ενίσχυση των εκπαιδευτικών, του σχολείου και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού για την προώθηση της κριτικής σκέψης, των δημοκρατικών αξιών, της συμμετοχής των πολιτών και των νέων καινοτόμων τεχνολογιών.

ü  Την παροχή αυτονομίας  στους εκπαιδευτικούς και στο λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διαχείριση της ποικιλομορφίας. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί, η ηγεσία των σχολείων και το ακαδημαϊκό προσωπικό, ώστε να καταστεί δυνατή η καλλιέργεια του αμοιβαίου σεβασμού και του σχολικού ήθους που θα προβάλει την αξία της διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας με στόχο την επίτευξη της συμμετοχικής εκπαίδευσης.

ü  Την ενίσχυση της συμμετοχής και της δικτύωσης των εκπαιδευτικών, των στελεχών εκπαίδευσης, της σχολικής ηγεσίας, των γονέων και των εκπαιδευομένων στη σχολική ζωή (‘ολιστική σχολική προσέγγιση’) ώστε να υποστηριχθούν πιο δημοκρατικά περιβάλλοντα μάθησης όπου οι μαθητές  βιώνουν τη δημοκρατία και τον αμοιβαίο σεβασμό.

 Για να δείτε την κοινή δήλωση στα αγγλικά, πατείστε … εδώ

Για να κατεβάσετε τη σχετική αφίσα στα ελληνικά, πατείστε … εδώ

17-04-2019 Δωρεάν e-learning course της ETUCE

Ηλεκτρονική Μάθηση Ανοιχτή σε όλους, e-learning course, 29 Απριλίου – 9 Ιουνίου 2019, δωρεάν συμμετοχή, Θέμα: Δημοκρατική Αγωγή, Καλές Πρακτικές.

Η ΕΤUCE στα πλαίσια του έργου ‘Κοινές Αξίες της ΕΕ για μια Εκπαίδευση που τους συμπεριλαμβάνει όλους’  ξεκινά μια σειρά μαθημάτων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (MOOC, Massive Open On-line Course) στα αγγλικά/γαλλικά. Σκοπός είναι να παρασχεθεί βοήθεια στους εκπαιδευτικούς στους διευθυντές των σχολείων, στα εκπαιδευτικά συνδικάτα και στους εργοδότες στον τομέα της εκπαίδευσης να ασχοληθούν καλύτερα με θέματα σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη υπό ευρεία έννοια. Το συγκεκριμένο μάθημα σε διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσιάζει  επιτυχημένες και καινοτόμες προτάσεις, συμβουλές και καλές πρακτικές που ανταλλάχθηκαν και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια τριών συναντήσεων, στις οποίες συμμετείχαν εκπαιδευτικά συνδικάτα (μεταξύ των οποίων και η ΟΛΜΕ), αντιπρόσωποι εργοδοτών εκπαίδευσης και σχολικών ηγετών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις ενότητες: α) ορισμοί και  πλαίσια, β)  συγκεκριμένα περιβάλλοντα μάθησης και  προβληματισμοί,  και γ) ολιστική προσέγγιση της Εκπαίδευσης βασισμένη στα δικαιώματα των πολιτών.

Το MOOC  θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 29 Απριλίου και 9 Ιουνίου 2019:

Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Γλώσσες εργασίας: Αγγλικά / Γαλλικά

Δέσμευση: 4-5 ώρες την εβδομάδα

Απαιτήσεις: συμμετοχή σε 2 εβδομαδιαίες συζητήσεις και ολοκλήρωση 5 κουίζ

Πιστοποιητικά: πιστοποιητικό συμμετοχής

Για εγγραφή στο μάθημα παρακαλώ επισκεφθείτε:

https://eiuc.org/education/e-learning/moocs/eu-convince/how-to-enrol.html

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το MOOC, δείτε:

https://eiuc.org/education/e-learning/moocs/eu-convince/about.html

Μπορείτε να βρείτε το video teaser εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=ygJ4uu4XNM8&t=12s

 

 

15-04-2019 Επιστολή στήριξης του ΔΣ της ΟΛΜΕ στον αγώνα των Πολωνών εκπαιδευτικών

Η ΟΛΜΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της με επιστολή στήριξης στον δίκαιο αγώνα  των Πολωνών εκπαιδευτικών για αναβάθμιση των αποδοχών τους.

Για να διαβάσετε για την πρόσφατη εκπαιδευτική κατάσταση στην Πολωνία πατήστε … εδώ

Για να δείτε το Ψήφισμα στ Αγγλικά πατήστε … εδώ

12-12-2018 Αναφορά από το Ευρωπαϊκό Συνέδριο εκπαιδευτικών που φιλοξένησαν η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ στην Αθήνα-Ομιλία Προέδρου ΟΛΜΕ

Για να δείτε την Αναφορά σε pdf πατήστε … εδώ

Για να δείτε την Ομιλία του Προέδρου της ΟΛΜΕ σε pdf πατήστε … εδώ

Για να δείτε φωτογραφίες από το Συνέδριο πατήστε … εδώ

18-09-2018 Eπιστολή συμπαράστασης στους Κυπρίους συναδέλφους για τις κινητοποιήσεις τους

Aθήνα,  21/9/ 2018

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΟΛΜΕ συμπαρίσταται και στηρίζει το δίκαιο αγώνα σας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των Κυπρίων εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση της ποιότητας του δημόσιου σχολείου στην Κύπρο.

Είναι πάγια θέση της ομοσπονδίας μας ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα υψηλής ποιότητας σύγχρονο, δημόσιο σχολείο όταν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε υποβαθμισμένες συνθήκες που καθόλου δεν βοηθούν το απαιτητικό τους έργο.

Η αύξηση του διδακτικού ωραρίου, η μείωση των μόνιμων διορισμών και ο περιορισμός των συνδικαλιστικών κεκτημένων που επιχειρεί να επιβάλει η Κυβέρνηση στην Κύπρο είναι μέτρα που πλήττουν το έργο και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει το δημόσιο σχολείο.

Με πρόσχημα την οικονομική και δημοσιονομική κρίση, στόχος αυτών των πολιτικών είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους των σχολείων και των δαπανών για την παιδεία. Το σίγουρο είναι όμως ότι τέτοιες πολιτικές  υποσκάπτουν το μέλλον των νέων ανθρώπων αλλά και των χωρών που τις εφαρμόζουν.

Η ΟΛΜΕ εκφράζει ολόθερμα την αλληλεγγύη της στις κινητοποιήσεις και στον αγώνα που έχετε ξεκινήσει.   Eίμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω στήριξη ή παρουσία.

 Για το αρχείο σε pdf … εδώ

06-07-2018 Συνάντηση της ΟΛΜΕ με αξιωματούχους της ΕΕ στις Βρυξέλλες για το ‘ΠΑΓΩΜΑ’ των μόνιμων διορισμών

Για να δείτε την Αναφορά πατήστε….ΕΔΩ

25-04-2018 Αναφορά από τη συνάντηση εκπ/κών συνδικάτων στη Λισαβόνα με θέμα τις ΤΠΕ

Για να δείτε την Αναφορά πατήστε … εδώ

06-05-2018 Επιστολή συμπαράστασης στους Σλοβένους εκπαιδευτικούς κατόπιν αιτήματος της ESTUS

Mήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: ΕSTUS – ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΠΕΡΓΙΑ

Προς: Τα εκπαιδευτικά συνδικάτα-μέλη της ΕΤUCE

Λουμπλιάνα, 31 Ιανουαρίου 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 5 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών, εμείς στην Ένωση Συνδικάτων Παιδείας, Επιστημών και Πολιτισμού της Σλοβενίας (ESTUS) σε μια διευρυμένη συνεδρίαση του Κεντρικού μας Συμβουλίου ξεκινήσαμε μια εκστρατεία  που στοχεύει στους πολιτικούς, στην κυβέρνηση και σε άλλους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων προκειμένου αυτοί να αναγνωρίσουν το υψηλό ποιοτικά έργο των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία στη Σλοβενία, το οποίο παραμένει σημαντικά υποτιμημένο. Περισσότεροι από 1.000 συνδικαλιστές και άλλα μέλη δήλωσαν ξεκάθαρα ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου, μεταξύ άλλων:

 

  • να βελτιωθεί η κατάσταση και το κύρος των εκπαιδευτικών,

 

  • να επενδύσουν στην επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,

 

  • να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν επαρκείς αποδοχές για την υπεύθυνη και απαιτητική εργασία τους,

 

  • να γίνει αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση.

 

Κατά τη γνώμη μας, είναι απαράδεκτη η  πρακτική  να αναγνωρίζεται αφενός το εκπαιδευτικό μας σύστημα ως ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο (σύμφωνα με τις αξιολογήσεις TIMSS και PISA), ενώ το έργο των αφοσιωμένων εκπαιδευτικών συνεχώς παραμελείται. Από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η δημόσια εκπαίδευση στη Σλοβενία ​​αναγκάστηκε να υποστεί μόνιμα και σοβαρά μέτρα λιτότητας παρά την επίτευξη συγκριτικά εξαιρετικών αποτελεσμάτων σε διεθνείς διαγωνισμούς. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, η Σλοβενία ​​έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά του ΑΕΠ για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παράλληλα, η Σλοβενία ​​ανήκει σε μια μειοψηφία χωρών που διαθέτουν λιγότερο από το 8% των δημόσιων πόρων στην εκπαίδευση όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες από τον προϋπολογισμό (7,5% σε σύγκριση με τον μέσο όρο 11,2% στις χώρες του ΟΟΣΑ).

Το χαμηλό επίπεδο των αποδοχών των εκπαιδευτικών στην Σλοβεβία είναι κάτι παραπάνω από ανησυχητικό: οι μισθοί των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και σε όλα τα  κλιμάκια της καριέρας τους παραμένουν κάτω από το μέσο όρο των συναδέλφων τους στα κράτη-μέλη του  ΟΟΣΑ. Αλλά και ανεξάρτητα από τη σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί των εκπαιδευτικών επίσης υπολείπονται κατά πολύ των μισθών άλλων υπαλλήλων  στο δημόσιο τομέα με αντίστοιχο επίπεδο μόρφωσης και καθήκοντα.

Απαιτώντας  δίκαιες αποδοχές και εξάλειψη αδικαιολόγητων διαφορών, η ESTUS έχει εξαγγείλει απεργία και μεγάλη διαδήλωση-διαμαρτυρία στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας για την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, πολύ θα εκτιμούσαμε μια επιστολή υποστήριξης από εσάς για να μας βοηθήσετε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και στην προσπάθειά μας να αυξήσουμε τους μισθούς των εκπαιδευτικών στο επίπεδο που τους αξίζει και που αρμόζει στο υπεύθυνο και απαιτητικό έργο που επιτελούν καθημερινά. Μπορείτε να απευθύνετε τα μηνύματα συμπαράστασης  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : sandi.modrijan@sviz.si ή με φαξ στο + 386-1-244-09-20.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Θερμούς χαιρετισμούς,

Branimir Strukelj, Γενικός Γραμματέας

Συνδικάτο Παιδείας,  Επιστήμης και  Πολιτισμού της Σλοβενίας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών της Σλοβενίας. Βαθύτατη πεποίθησή μας είναι ότι πρέπει ο εκπαιδευτικός να ζει με αξιοπρέπεια από τον μισθό του. Ένας κακοπληρωμένος εκπαιδευτικός που αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα επιβίωσης είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να αποδώσει στο απαιτητικό του έργο.

Δυστυχώς είναι γεγονός ότι με πρόσχημα την οικονομική κρίση πολλές ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα προχώρησαν σε δραστικές περικοπές δαπανών που αφορούσαν την εκπαίδευση. Όμως με αυτές τις πολιτικές είναι βέβαιο ότι υπονομεύεται το μέλλον των επερχόμενων γενεών και των χωρών που τις εφαρμόζουν.

Ϋπεύθυνη ήταν για αυτή την πολιτική ήταν και η γραφειοκρατία των Βρυξελλών η οποία έχει θεοποιήσει τους αριθμούς και αδιαφορεί παντελώς για τον άνθρωπο.

Χρέος όλων των εκπαιδευτικών είναι να αγωνιστούμε για να καταργηθεί αυτή η πολιτική που υπαγορεύεται από την ΕΕ και τους υπερεθνικούς  οργανισμούς.

Κλείνοντας σας ευχόμαστε καλή επιτυχια στον αγώνα σας και να γνωρίζετε ότι οι έλληνες εκπαιδευτικοί είναι στο πλευρό σας.

 

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος

Για να δείτε το ψήφισμα το ψήφισμα σε pdf … εδώ