Rss Feed Tweeter button Facebook button Youtube button

15-11-2016 Ενημερωτικό σημείωμα για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την

αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη

Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ

 

Η αίτηση αναγνω?ρισης πλασματικω?ν χρο?νων δύναται να γι?νει οποτεδήποτε και κατα? την συνταξιοδο?τηση, όταν και εξετάζεται ο χρόνος και εκδίδεται η πράξη εξαγοράς στο υ?ψος των κρατη?σεων κατά τον χρο?νο υποβολη?ς της αι?τησης.

 Η ερμηνευτική εγκύκλιος από το ΓΛΚ εκκρεμεί σχετικά με τα ισχύοντα από 01-01-2017 για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και πλασματικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, όπως θα ισχύσουν συνάγεται από την παρ. γ, του άρθρου 34 και από το άρθρο 38 του νόμου, ότι για την αναγνω?ριση των πλασματικω?ν αυτω?ν χρο?νων ασφα?λισης προβλε?πεται καταβολη? εισφορα?ς, η οποία αναγνω?ριση θα γι?νεται με την καταβολη? απο? τον ασφαλισμε?νο για κα?θε μη?να αναγνωριζο?μενου πλασματικου? χρο?νου ασφα?λισης καταβολή της εισφορα?ς ασφαλισμε?νου και εργοδο?τη, στο ποσοστο? που ισχυ?ει κατα? το χρο?νο υποβολη?ς της αι?τησης εξαγορα?ς. Η ως α?νω εισφορα? υπολογι?ζεται με βα?ση τις αποδοχε?ς του ασφαλισμε?νου κατα? τον τελευται?ο μη?να πλη?ρους απασχο?λησης πριν απο? την υποβολη? της αι?τησης εξαγορα?ς, συ?μφωνα με τις ειδικο?τερες προβλε?ψεις του α?ρθρου 38 και εφο?σον ε?χει διακοπει? η απασχο?ληση, επι? των αποδοχω?ν του τελευται?ου μη?να απασχο?λησης προσαυξανο?μενων κατα? την ετη?σια μεταβολη? μισθω?ν, ο?πως προκυ?πτει απο? τα στοιχει?α της Ελληνικη?ς Στατιστικη?ς Αρχη?ς.

 Το συνολικο? ποσοστο? της εισφορα?ς

Το συνολικο? ποσοστο? εισφορα?ς κυ?ριας συ?νταξης ασφαλισμε?νου μισθωτου? και εργοδο?τη ορι?ζεται σε 20% επι? των πα?σης φυ?σεως αποδοχω?ν των εργαζομε?νων και κατανε?μεται κατα? 6,67% σε βα?ρος των ασφαλισμε?νων και κατα? 13,33% σε βα?ρος των εργοδοτω?ν, συμπεριλαμβανομε?νου απο? 01-01-2017 και του Δημοσι?ου και των νομικω?ν προσω?πων δημοσι?ου δικαι?ου.

Η δυνατότητα με 6,67% μέχρι το τέλος του χρόνου που μπορεί να αναγνωριστεί, εφόσον θεμελιώνεται δικαίωμα μετά το 2014 είναι μέχρι 7 έτη και για το 2011,2012, 2013 τα έτη είναι 4,5 και 6 αντίστοιχα. Το συνολικο? ποσο? της κατα? τα ανωτε?ρω εξαγορα?ς καταβα?λλεται σε το?σες μηνιαι?ες δο?σεις, ο?σοι ει?ναι και οι μη?νες που αναγνωρι?ζονται.

Για να διαβάσετε τη συνέχεια πατήστε … εδώ