Rss Feed Tweeter button Facebook button Youtube button

31-12-2016 Να ανασταλούν τώρα οι “φωτογραφικές” μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις

Αθήνα, 31/12/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Να ανασταλούν τώρα οι «φωτογραφικές» μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις»

 

Η Κυβέρνηση, αντί να καλύψει τα χιλιάδες οργανικά κενά στις διοικητικές υπηρεσίες του δημοσίου και των φορέων του με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, προσπαθεί ν? αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, ανακυκλώνοντας το ήδη ολιγάριθμο υπαλληλικό προσωπικό, με ένα πρόγραμμα που το ονομάζει κινητικότητα.

Καταγγέλλουμε την πολιτική της Κυβέρνησης που προχωρά σε μία διαδικασία «ανακύκλωσης» υπαλλήλων και όχι στην μόνη ενδεδειγμένη που είναι ο διορισμός μονίμων διοικητικών υπαλλήλων.

Στα πλαίσια αυτού του νόμου το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης έβγαλε στις 20/12/2016 μία εγκύκλιο που ζητούσε από τους δημοσίους υπαλλήλους άρα και τους εκπαιδευτικούς να κάνουν αίτηση μετάταξης μέχρι 2/1/2017 στον φορέα που πήραν φέτος απόσπαση.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι:

 • Ο νόμος 4440/2016, στο Άρθρο 18, παράγραφος 1 στις Μεταβατικές διατάξεις ορίζει ότι: «Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μετατάξεις, για τις οποίες είτε έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) είτε έχει εκδοθεί ανακοίνωση – πρόσκληση, είτε, προκειμένου για θέσεις σε ΟΤΑ, έχει υποβληθεί αίτηση υπαλλήλου μέχρι έναν (1) μήνα πριν από τη δημοσίευση του νόμου, δύναται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30.6.2017, σύμφωνα με τις ισχύουσες, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατάξεις». Και στο ίδιο άρθρο παράγραφος 3 ορίζει ότι «Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών?, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, επιτρέπεται να μεταταγούν με αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου εφόσον υφίσταται» και καταλήγει «όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους μέχρι τις 15-4-2017, έναρξη εφαρμογής του ΕΣΚ

Σε σχέση με το νόμο και τη διευκρινιστική εγκύκλιο έχουμε να παρατηρήσουμε ότι:

 • Δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν στη διαδικασία μόνο όσοι έχουν πάρει απόσπαση την τελευταία χρονιά, αποκλείοντας από την διαδικασία όλους όσους αποσπόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια και για κάποιο λόγο δεν συνεχίστηκε η απόσπαση αυτή, όπως επίσης και όλους όσους είχαν κάνει αίτηση μετάταξης σε προηγούμενη διαδικασία που είχε ορίσει το Υπουργείο Παιδείας.
 • Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε μια διαδικασία που δεν ορίζει τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις για να ολοκληρωθούν οι μετατάξεις.
 • Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε οι αποσπασμένοι με υπουργική απόφαση τη φετινή χρονιά να προηγηθούν των αιτήσεων μετάταξης των προηγούμενων ετών.

Τέλος, η εγκύκλιος σχετικά με τις μετατάξεις σε διοικητικές θέσεις ορίζει: «Η μετα?ταξη διενεργει?ται σε κενη? θε?ση κλα?δου της ι?διας η? ανω?τερης κατηγορι?ας, η? σε περι?πτωση μη υ?παρξη κενη?ς, με μεταφορα? της θε?σης, εφο?σον οι προς μετα?ταξη υπα?λληλοι κατε?χουν τα τυπικα? προσο?ντα, ο?πως αυτα? ορι?ζονται στο Π.Δ.50/2001, ο?πως ισχυ?ει, και στις οικει?ες οργανικε?ς διατα?ξεις».

Το παραπάνω σημαίνει ότι η μετάταξη μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρχει κενή οργανική θέση στον φορέα αυτό και αν όχι τότε θα γίνει μεταφορά της θέσης. Σαν Ομοσπονδία δηλώνουμε ότι ενώ δε διαφωνούμε με εθελοντικές μετατάξεις σε διοικητικές θέσεις, σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε την μεταφορά θέσης εκπαιδευτικού σε θέση διοικητικού, καθώς δεν δεχόμαστε να χαθούν έμμεσα οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών.

Απαιτούμε λοιπόν να:

 • Ανακληθεί η συγκεκριμένη εγκύκλιος και να υπάρξει νέα που να ορίζει νέο χρονικό όριο αιτήσεων για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις,
 • Συμπεριληφθούν στη νέα αυτή εγκύκλιο με δικαίωμα αίτησης μετάταξης και οι εκπαιδευτικοί που έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια απόσπαση στους φορείς αυτούς,
 • να συνεξετασθούν οι παλιότερες αιτήσεις μετάταξης με τις νέες αιτήσεις των αποσπασμένων,
 • Να γίνουν όλες αυτές οι μετατάξεις σε οργανικές θέσεις και αν δεν υπάρχουν να δημιουργηθούν, ώστε να μη ζήσουμε για ακόμα μία φορά το καθεστώς των μετατάξεων των εκπαιδευτικών στην Α/θμια του 2013.
 • Να ξεκαθαριστούν τα αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή αυτών που θα μεταταγούν και να μην προχωρήσει το Υπουργείο με διαδικασίες αδιαφανείς και παράνομες.
 • Να μην χαθεί ούτε μία θέση εκπαιδευτικού.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ

 

16-12-2016 Επείγουσα ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης εντός του 2016

                Αθήνα, 16/12/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, έχει γίνει αποδέκτης ανησυχιών που εκφράζεται από πολλούς συναδέλφους, ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέχρι τις 31-12-16 οι αιτήσεις αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων ασφάλισης που πρέπει να γίνουν μέσα στο 2016 (από 1-1-17 αλλάζει ο υπολογισμός του ποσού αναγνώρισης).

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, αναζητώντας λύση στο πρόβλημα των συναδέλφων, μετά από συνάντηση και συνεννόηση με τις υπηρεσίες του ΓΛΚ προχώρησε στην παρακάτω συμφωνία.

Όσοι συνάδελφοι προτίθενται να κάνουν αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και αρνούνται να τις παραλάβουν οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  καταθέτουν στις ΕΛΜΕ τους σε φάκελο (την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά) μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2016.

Οι ΕΛΜΕ αποστέλλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ με COURIER (και όχι συστημένα) μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016 στην ΟΛΜΕ (Κορνάρου 2, 10563 ΑΘΗΝΑ) συνολικά τις αιτήσεις μαζί με ονομαστική κατάσταση των συναδέλφων.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ θα παραδώσει στο ΓΛΚ το σύνολο των αιτήσεων των συναδέλφων που έχει συγκεντρώσει μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2016, εξασφαλίζοντας ότι θα πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου εντός του 2016.

Παρακαλούνται οι ΕΛΜΕ να ενημερώσουν άμεσα τους συναδέλφους στα σχολεία και να τηρήσουν αυστηρά τις ημερομηνίες.

Για να δείτε τα ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΜΕ πατήστε … εδώ

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ

12-09-2017 Ημερομηνίες εθελοντικής αιμοδοσίας ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ -

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΑΠΟ 9:30 π.μ. ? 13:00 μ.μ.

Αφιερωμένη στην παγκόσμια ΗΜΕΡΑ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (5 Οκτωβρίου) είναι η εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνουμε τις παρακάτω ημερομηνίες:

 ΟΛΜΕ : Πέμπτη, 5 Οκτώβρη 2017

(Γραφεία ΟΛΜΕ, Κορνάρου 2 και Ερμού)

 • ΕΛΜΕ Καλλιθέας/ Ν. Σμύρνης : Παρασκευή, 13 Οκτώβρη 2017

(Σχολικό Συγκρότημα Αγ. Νικολάου, Καλλιθέα).

 • Α΄ Γ΄ ΕΛΜΕ Β΄ Αθήνας : Τετάρτη, 18 Οκτώβρη 2017

(2ο ΕΠΑΛ, Έλλης 3 και Αγ. Παρασκευής, Χαλάνδρι).

 • ΕΛΜΕ Πειραιά : Τρίτη, 31 Οκτώβρη 2017

(13ο Γυμνάσιο, Παπαστράτου 14).

 • Γ΄ΕΛΜΕ Αθήνας ? 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου : Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

(2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου, Ταϋγέτου 60, Γκράβα)

 

Για να δείτε το αρχείο σε pdf πατήστε … εδώ

05-12-2016 Συμμετέχουμε όλοι στην Πανεργατική 24ωρη Απεργία την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Η απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00πμ, στο Πεδίον του Άρεως.

Κανείς δεν είναι δυνατότερος από τον οργανωμένο και αποφασισμένο λαό!

Όλοι στον αγώνα!

Για να δείτε την Αφισσέτα του Απεργιακού καλέσματος πατήστε … εδώ

Για να δείτε την Απόφαση πατήστε … εδώ

06-12-2016 Απάντηση στον Περιφ. Δ/ντή Στερεάς Ελλάδας

Αθήνα, 06/12/16

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απάντηση στον Περιφ. Δ/ντή Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τη δίωξη

Σχολ. Συμβούλου

Αναφορικά με τη δίωξη της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ16 Αμαλίας Ζαχαριάδη από τον Περιφερειακό Διευθυντή Στερεάς Ελλάδας, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ απαίτησε να πράξει τα νόμιμα και να παραπέμψει το ζήτημα στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, ανακαλώντας την ποινή που της επιβλήθηκε αφού αυτή έγινε πέραν της δικαιοδοσίας που  του δίνει ο νόμος.

Μας προκαλεί έκπληξη και θλίψη το ότι ο Περιφερειακός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας θεώρησε σκόπιμο να επιτεθεί αναίτια στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και να μας κατηγορήσει ότι προστατεύουμε συναδέλφους που υποπίπτουν σε πειθαρχικό, παραπτώματα.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ από θέση αρχής δεν θα στήριζε συναδέλφους που υπέπεσαν σε πειθαρχικά αδικήματα. Το ίδιο έπραξε και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Καλούμε τον Περιφερειακό Διευθυντή Στερεάς Ελλάδας να σταματήσει τις υπεκφυγές, να ακυρώσει την ποινή που επέβαλε στην εν λόγω συνάδελφο και να πράξει τα δέοντα σύμφωνα με το νόμο.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ