Rss Feed Tweeter button Facebook button Youtube button

29-01-2014 Ενημερωτικό για τις κινητοποιήσεις που αποφασίστηκαν στη ΓΣ των ΕΛΜΕ και από το ΔΣ της ΟΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ  ΓΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΛΜΕ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 

 1. Συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις την Παρασκευή 31/1/14. Αθήνα, στην Πλατεία Κλαυθμώνος στη 1 το μεσημέρι μαζί με ΠΟΕ-ΟΤΑ και όλους τους διαθέσιμους του δημόσιου.
 2. Περιοδείες και συνεντεύξεις τύπου σε όλη τη χώρα. Συνέντευξη τύπου στην Αθήνα Τετάρτη 29/1/14 στις 12 μ με ΠΟΕ-ΟΤΑ.
 3. Πέμπτη 30-1-14, συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ στις 10 π.μ., ημέρα εκδίκασης προσφυγής των γονιών μαθητών των ΕΠΑΛ των τομέων που καταργήθηκαν και δεν λειτούργησαν στη Β΄τάξη.
 4. Κανείς μαθητής και η οικογένειά του χωρίς στέγη, φαγητό, ρεύμα και περίθαλψη. Κοινή διαμαρτυρία με Ομοσπονδία Γονέων Αθήνας την Πέμπτη 30-1-14, στο Υπουργείο Εσωτερικών (Πλ.Κλαυθμώνος) στη 1 το μεσημέρι.
 5. 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 7/2/14, ημέρα που εκδικάζεται η υπόθεση της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Κοινό συλλαλητήριο με ΠΟΕ-ΟΤΑ στην Αθήνα, Προπύλαια και ΣτΕ στις 10.30 π.μ. Μετακίνηση με πούλμαν συναδέλφων σε διαθεσιμότητα από άλλες πόλεις, σε συνεννόηση με τις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ. Συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις.
 6. Στάση εργασίας και συλλαλητήριο την ημέρα συνάντησης της τρόικας με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
 7. Κιόσκι ενημέρωσης στην Πλατεία Κλαυθμώνος, μαζί με όλους τους διαθέσιμους (εκπαιδευτικοί, σχολικοί φύλακες, καθαρίστριες, διοικητικοί πανεπιστημίου) του δημοσίου.
 8. Στήριξη της αυτοκινητοπορείας ενάντια στις διαθεσιμότητες, την ανεργία και τις απολύσεις από όλη τη χώρα (Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Αθήνα) στα μέσα του Φλεβάρη.
Κατεβάστε το σχετικό Ενημερωτικό σε μορφή pdf … εδώ

28-01-2014 ETUCE: Solidarity with Greece – Troika?s hand off education

TO: OLME, EI/ETUCE member organisation in Greece

20 January 2014

Ref.: MR/PC/9572

 

Solidarity with Greece: Troika?s hand off education

The ETUCE, the EI European Region, fully supports the Federation of Secondary School Teachers of Greece (OLME) by joining in solidarity its demand to stop the grave policy of seeking for solutions in Greece via memoranda between the government and the troika. The memoranda also affect the crucial sector of education to an unprecedented level. This approach is seriously undermining the recovery from the crisis and, more disconcertingly, the future of Greek generations.

The government?s implementation of the memorandum agreed with the troika of international leaders – the European Commission, the European Central Bank, the International Monetary  Fund ? is severely harming public education, threatening the access to a basic human right as quality education for all is, while undermining the basis of democracy. Time has come for authorities at all levels to be aware of the extraordinary and dramatic contradiction between the European plans for economic recovery based on the crucial role of Education on one side, and the dismantling effects of the policies agreed between national authorities in Greece and the troika on the other.

The ETUCE is appalled by the figures denounced by OLME on the effects of the austerity measures on education and deplores backward-looking austerity policies expected to result in additional deep cuts in public education spending, heavy wage reductions, massive dismissals, suspensions and compulsory transfers of teachers to administration posts, unacceptable closures of Primary and Secondary schools. These effects are not only increasingly wasting the quality of education but they are also leading to alarming mass student dropouts.

In the same way, ETUCE strongly denounces national rulings disrespectful of the voice of the social partners in Greece, and condemns the new law on education (4186/13) establishing examination-centered systems in all Upper Secondary and Vocational Lyceums, passed without any prior consultation with social partners, according to OLME.

The ETUCE warns the Greek government about the catastrophic effects of the memoranda policy in education, and joins OLME in asking for a democratic involvement of social partners in decisions that affect and jeopardize the future of people in Greece. The reinforcement of national social dialogue is the only way to fight back austerity, when social cohesion is under such a serious attack.

The ETUCE will continue to raise awareness on those dramatic figures at all levels, and to diffuse OLME?s demands for action to its member organisations, European institutions, here included the European Commission, the current President and Members of the European Parliament, as well as the candidates to the new European Parliament to be elected in May this year.

The ETUCE urges all the stakeholders in this crisis in Europe to take active measures and to intensify the efforts to exit the crisis without hitting any further the fundamental right to access public education in Greece, hence endangering the future of entire generations.

Kind regards,

Martin R?mer

European Director

Yoy may download the related file in pdf format … here

28-01-2014 Ψήφισμα ETUCE: Αλληλεγγύη στην Ελλάδα – Κάτω το χέρι της τρόικα από την εκπαίδευση

ΠΡΟΣ: την ΟΛΜΕ, οργάνωση-μέλος της EI/ETUCE στην Ελλάδα

20 Ιανουαρίου2014

Αρ.Πρωτ .: MR/PC/9572

Αλληλεγγύη στην Ελλάδα: Κάτω το χέρι της τρόικα από την εκπαίδευση

Η ETUCE, η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια της EI, υποστηρίζει πλήρως την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας (ΟΛΜΕ) εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στο αίτημά της να σταματήσει τη σοβαρή πολιτική της αναζήτησης λύσεων στην Ελλάδα μέσω των μνημονίων μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικα. Τα μνημόνια επηρεάζουν επίσης τον κρίσιμο τομέα της εκπαίδευσης σε πρωτοφανές βαθμό. Αυτή η προσέγγιση υπονομεύει σοβαρά την ανάκαμψη από την κρίση και είναι πιο ανησυχητικό το γεγονός ότι υπονομεύει το μέλλον των ελληνικών γενεών.

Η εφαρμογή του μνημονίου από την κυβέρνηση που συμφωνήθηκε με την τρόικα των διεθνών ηγετών – την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – βλάπτει σοβαρά τη δημόσια εκπαίδευση, απειλώντας την πρόσβαση στο βασικό ανθρώπινο δικαίωμα όπως είναι η ποιοτική εκπαίδευση για όλους ενώ υπονομεύει τη βάση της δημοκρατίας. Έχει έρθει η στιγμή για τις αρχές σε όλα τα επίπεδα να πληροφορηθούν την ασυνήθιστη και δραματική αντίφαση μεταξύ των Ευρωπαϊκών σχεδίων για την οικονομική ανάκαμψη που βασίζονται στον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης από τη μια πλευρά, και στις καταστροφικές συνέπειες των πολιτικών που συμφωνήθηκαν μεταξύ των εθνικών αρχών στην Ελλάδα και της τρόικα από την άλλη.

Η ETUCE εκφράζει τον αποτροπιασμό της για τους αριθμούς που καταγγέλλονται από την ΟΛΜΕ σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στην εκπαίδευση και εκφράζει τη λύπη της για την οπισθοδρομική οπτική των πολιτικών λιτότητας που αναμένονται να οδηγήσουν σε πρόσθετες βαθιές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες της εκπαίδευσης, τις σοβαρές μειώσεις μισθών, σε μαζικές απολύσεις, σε διαθεσιμότητες και σε υποχρεωτικές μετακινήσεις των εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις, και στο απαράδεκτο κλείσιμο σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά τα αποτελέσματα όχι μόνο φθείρουν όλο και περισσότερο την ποιότητα της εκπαίδευσης αλλά οδηγούν επίσης σε ανησυχητική μαζική μαθητική εγκατάλειψη.

Ομοίως, η ETUCE καταγγέλλει έντονα τις εθνικές αποφάσεις που δε σέβονται τη φωνή των κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα και καταδικάζει το νέο νόμο για την εκπαίδευση (4186/13) που καθιερώνει εξετασιοκεντρικά συστήματα σε ολόκληρη την Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τα Επαγγελματικά Λύκεια, και πέρασε χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ.

Η ETUCE προειδοποιεί την ελληνική κυβέρνηση για τα καταστροφικά αποτελέσματα της πολιτικής των μνημονίων στην εκπαίδευση, και συμμετέχει με την ΟΛΜΕ ζητώντας μια δημοκρατική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις αποφάσεις που επηρεάζουν και διακινδυνεύουν το μέλλον των ανθρώπων στην Ελλάδα. Η ενίσχυση του εθνικού κοινωνικού διαλόγου είναι ο μόνος τρόπος αντίστασης στη λιτότητα, όταν η κοινωνική συνοχή δέχεται μια τέτοια σοβαρή επίθεση.

Η ETUCE θα συνεχίσει να ενημερώνει σχετικά με τους δραματικούς εκείνους αριθμούς σε όλα τα επίπεδα, και να διαδίδει τα αιτήματα της ΟΛΜΕ για δράση στις οργανώσεις-μέλη της, τα Ευρωπαϊκά όργανα, περιλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον υφιστάμενο Πρόεδρο και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και τους υποψηφίους στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πρόκειται να εκλεγούν το Μάιο αυτού του έτους.

Η ETUCE παρακινεί όλους τους αρμόδιους να λάβουν ενεργά μέτρα σε αυτήν την κρίση στην Ευρώπη και να εντείνουν τις προσπάθειες για την έξοδο από την κρίση, χωρίς να πλήξουν περαιτέρω το θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα, διακινδυνεύοντας ως εκ τούτου το μέλλον ολόκληρων γενεών.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Martin R?mer

Ευρωπαϊκός Διευθυντής

Κατεβάστε το σχετικό Ψήφισμα σε μορφή pdf … εδώ

28-01-2014 Όλοι στο συλλαλητήριο στις 31 Γενάρη στη 1μ.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 31 ΓΕΝΑΡΗ στη 1 μ.μ.

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΗ

 • Δημόσια δωρεάν παιδεία
 • Κανένα παιδί έξω από το σχολείο
 • Όχι στο κλείσιμο Σχολείων
 • Όχι στην αξιολόγηση-χειραγώγηση-κατηγοριοποίηση Σχολείου
 • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους

 

Παιδεία-Υγεία-Στέγη-Δημόσια αγαθά για όλο το λαό

(Για τη διευκόλυνση συμμετοχής των συναδέλφων κηρύσσουμε δίωρη στάση εργασίας 12 ? 2 μ.μ / 2 ? 4 μ.μ.)

Κατεβάστε την αφισέτα σε μορφή pdf … εδώ

 

Ο.Λ.Μ.Ε.

28-01-2014 To Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και η Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΟΤΑ καλούν σε συνέντευξη τύπου στις 29.01.14

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και η Ε.Ε. της ΠΟΕ ? ΟΤΑ σας καλούν σε Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, 29/1/2014 στις 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία της ΟΛΜΕ (Κορνάρου 2, 6ος όροφος) με θέματα:

α. Οι επιπτώσεις της πολιτικής κυβέρνησης-τρόικας στο δημόσιο σχολείο και την τοπική αυτοδιοίκηση

β. Διαθεσιμότητες ? Απολύσεις

γ. Κινητοποιήσεις

 

            Στη Συνέντευξη θα παρευρεθούν και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, των διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων, των σχολικών φυλάκων και των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα.

  

Για την Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.?Ο.Τ.Α.                Για το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

Ο Πρόεδρος                                                               Ο Πρόεδρος

Θέμης Μπαλασόπουλος                                  Θέμης Κοτσιφάκης

Κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση σε μορφή pdf … εδώ

 

27-01-2014 Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο των εργαζομένων του ΜΕΤΡΟ στις 28.01

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να στηρίξουν τον αγώνα των εργαζομένων στο ΜΕΤΡΟ για την άρση της επιστράτευσης, που διαρκεί έναν ολόκληρο χρόνο και να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο της Αθήνας την Τρίτη, 28 Γενάρη στις 13.00 έξω από τη Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, Αθηνάς 67, Ομόνοια. 

Κατεβάστε το Κάλεσμα σε μορφή pdf … εδώ

27-01-2014 Απόφαση της Συνέλευσης Προέδρων EΛΜΕ (25.01.14) – Τελική Ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (25/1/2014) 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 • Όχι στη διαθεσιμότητες – καμία απόλυση εκπαιδευτικού. Επαναφορά των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ στα σχολεία τους.
 • Κατάργηση ν.4142/13, ν.3848/10 και ΠΔ 152/13 για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολείων. Επιβεβαιώνεται και ενσωματώνεται στο πλαίσιο η απόφαση του Δ.Σ. για την αυτοαξιολόγηση της σχολ. Μονάδας (8/1/14: http://olme-attik.att.sch.gr/new/?p=6796)
 • Αύξηση  των δαπανών για την εκπαίδευση (5% ΑΕΠ ή 15% προϋπολ.)
 • Κατάργηση  ν.4186/13 (όχι στον εξεταστικό μαραθώνιο, στην ιδιωτικοποίηση, στην πρόωρη κατάρτιση μετά το γυμνάσιο και στη μαθητεία, επαναφορά τομέων και ειδικοτήτων που καταργήθηκαν στην ΤΕΕ). Να μην εφαρμοστεί καμία πλευρά του νόμου στους μαθητές της Α΄ Λυκείου.
 • Καμιά συγχώνευση ? κατάργηση σχολείου.
 • Ανώτερο όριο 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια.
 • Διασφάλιση των οργανικών θέσεων που απειλούνται από την αύξηση του διδακτικού ωραρίου. Επαναφορά του ωραρίου στην προηγούμενη κατάσταση. Κατάργηση του νόμου 4152/13.
 • Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών. Μαζικές προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών.
 • Ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, ειδικά των νεώτερων. Κατάργηση του ν. 4024/11
 • Καμιά μείωση συντάξεων (κύριων, επικουρικών, εφάπαξ)
 • Κατοχύρωση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Κατάργηση του θεσμικού πλαισίου για την επιστράτευση απεργών και εργαζομένων. Να σταματήσει άμεσα κάθε δίωξη για συνδικαλιστική και πολιτική δράση, να απαλλαγούν οι διωκόμενοι συνάδελφοι.
 • Άμεση κατάργηση των νόμων για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο (ν.4093/12 και 4057/12).
 • Παιδεία, υγεία, ασφάλιση, ρεύμα και νερό για όλο το λαό!
 • Όχι στη διάλυση ? συρρίκνωση ? ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών.
 • Άμεσα μέτρα ανακούφισης για την ανεργία, την εξαθλίωση και τη μαζική φτώχεια.
 • Να ανατραπεί η πολιτική κυβέρνησης ? ΕΕ ? ΔΝΤ  με μαζικούς κοινωνικούς αγώνες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

(Με κεντρική αιχμή την αποτροπή των απολύσεων εκπαιδευτικών)

 1. Στάση εργασίας και συλλαλητήριο την ημέρα συνάντησης της τρόικας με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
 2. Συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις την Παρασκευή 31/1/14
 3. 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 7/2/14, ημέρα που εκδικάζεται η υπόθεση της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
 4. Νέες ΓΣ των ΕΛΜΕ και ΓΣ προέδρων μέσα στο Φλεβάρη για εκτίμηση της κατάστασης και την κλιμάκωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων με ένταση και διάρκεια, από κοινού με άλλους κλάδους εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με γονείς και μαθητές.
 5. Οι ΕΛΜΕ σε συντονισμό με τα σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία να οργανώσουν παρεμβάσεις σε κεντρικά νοσοκομεία των νομών για τη δωρεάν ιατρική περίθαλψη των μαθητών και των οικογενειών τους μέχρι τις 7/2/14. Κανείς μαθητής και η οικογένειά του χωρίς στέγη, φαγητό, ρεύμα και περίθαλψη.
 6. Την ίδια περίοδο θα πραγματοποιηθούν περιοδείες και συνεντεύξεις τύπου σε όλη τη χώρα.
 7. Η ΟΛΜΕ θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της ώστε η αγωνιστική πορεία του Φλεβάρη να οδηγήσει αρχές του Μάρτη σε ένα γενικό ξεσηκωμό σε όλο το χώρο του δημοσίου με Γενική Απεργία μέχρι την αποτροπή των απολύσεων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Εγκρίθηκε η διαγραφή από τη δύναμη της ΟΛΜΕ της ΕΛΜΕ Προτύπων.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας για το Πρόγραμμα Δράσης στη Γενική Συνέλευση των Προέδρων ΕΛΜΕ (25.02.14)… εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική Απόφαση σε μορφή pdf … εδώ

26-01-2014 Ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ στην εκπομπή MEGA TV Σαββατοκύριακο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

26-01-2014 Δημοσιεύματα σχετικά με την παιδεία

Διαβάστε τα δημοσιεύματα σχετικά με την παιδεία για το διάστημα 21-25.01.2014 … εδώ

25-01-2014 Κήρυξη Στάσης Εργασίας για την κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης

ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας για τα σχολεία που ανήκουν στο Νομούς Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς, Σερρών, Πιερίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα, 27/1/14 (11 π.μ. ? 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. ? 8 μ.μ.) προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση που οργανώνεται ενάντια στις διαθεσιμότητες ? απολύσεις στη Θεσσαλονίκη (ΕΠΑΛ Ευκλείδη).

Κατεβάστε το σχετική Ανακοίνωση σε μορφή pdf … εδώ