Rss Feed Tweeter button Facebook button Youtube button

30-06-2012 Για μια Κοινωνική Ευρώπη ? Συνάντηση εκπροσώπων εκπαιδευτικών συνδικάτων στη Γερμανία

Για μια Κοινωνική Ευρώπη ? Συνάντηση εκπροσώπων εκπαιδευτικών συνδικάτων (Ελλάδας, Ισπανίας, Πορτογαλίας) στη Γερμανία

του Θέμη Κοτσιφάκη, ΓΓ ΟΛΜΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πραγματοποιήθηκαν από 17-19 Απριλίου 2012 σε τρεις πόλεις της Γερμανίας (Φρανκούρτη, Κολωνία, Ντόρμουντ) εκδηλώσεις αλληλεγγύης με τους λαούς της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας, ενάντια στη νεοφιλελεύθερη πολιτική κατεδάφισης και περικοπής των εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι εκδηλώσεις που περιελάμβαναν μια συνέντευξη τύπου και μια ανοικτή δημόσια εκδήλωση σε κάθε πόλη έγιναν μετά από πρωτοβουλία και πρόσκληση της Γερμανικής Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών  (GEW)  με τη συνεργασία της συνομοσπονδίας εργαζομένων DGB.

Συμμετείχαν οι: Manuela Mendonga (από την FENPROF ? Πορτογαλία), ο Θέμης Κοτσιφάκης (από την ΟΛΜΕ ? Ελλάδα) και ο Pedro Gonzales (από τη FE.CC.OO ? Ισπανία). Στις εκδηλώσεις μίλησε και ο πρόεδρος της GEW, Ulrich Thr?ne.

Κατεβάστε τη σχετική έκθεση … εδώ

30-06-2012 Στις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης να διατεθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ

Στις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης να διατεθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ

Αθήνα,  25/6/2012

ΠΡΟΣ: -την κα Ιφιγένεια Ορφανού,

Ειδική Γραμματέα Ευρ. πόρων του Υπ.Παιδείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2011 ΤΟΥ ΕΠΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ)

Η ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένα καταθέσει τις προτάσεις  του κλάδου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ για την παιδεία.

Η έμπρακτη στήριξη και αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, η υπεράσπιση του Δημόσιου και Δωρεάν χαρακτήρα της, σε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας) και η ισότιμη κατοχύρωση του δικαιώματος στη μόρφωση όλων των παιδιών και των νέων που ζουν στη χώρα μας θα έπρεπε να αποτελούν την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πολιτικής, συνεπώς και οι προτεραιότητες χρηματοδότησης μέσω του ΕΠΕΔΒΜ να υπηρετούν αυτές τις κατευθύνσεις.

Διαπιστώνουμε πως συνεχίζεται μια σημαντική χρηματοδότηση της κατάρτισης, της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, των διάφορων σχολών που συνεχίζουν να παρέχουν τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση έξω από τις δομές του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας, με τρόπο τέτοιο, που ουσιαστικά ενισχύει τη στροφή του εκπαιδευτικού μας συστήματος προς το πρότυπο του «σχολείου της αγοράς». Επίσης επιμέρους άξονες προτεραιοτήτων, όπως π.χ. η επιχειρηματικότητα, δεν έχουν στόχους συμβατούς με τους στόχους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελούν απλώς επιλογές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ουσιαστικά «επιβάλλονται» στη χώρα μας.

Εμείς αρνούμαστε μια εκπαίδευση δέσμια μιας πολιτικής που δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της αγοράς. Πρότασή μας είναι μια εκπαίδευση που θα δίνει προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες των νέων, ένα ανθρωποκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς βεβαίως να αγνοούνται οι ανάγκες της νεολαίας για απασχόληση. Όμως, οι ανάγκες της αγοράς δεν μπορεί να καθορίζουν τους μορφωτικούς και εκπαιδευτικούς στόχους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης αναγκαία είναι η πολύπλευρη στήριξη των εκπαιδευτικών προκειμένου να επιτελέσουν το σημαντικό έργο τους. Η επιστημονική, επαγγελματική και οικονομική στήριξη και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών πρέπει να στηρίζεται στα παρακάτω:

 • αναβάθμιση της αρχικής εκπαίδευσης, κυρίως στον παιδαγωγικό τομέα, και καθιέρωση συνεχούς, ουσιαστικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
 • στελέχωση των σχολείων με το αναγκαίο εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό, με μόνιμη εργασιακή σχέση,
 • συγκρότηση και λειτουργία κέντρων στήριξης του εκπαιδευτικού έργου,
 • ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους.
 • και γενικότερα, βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλων των εκπαιδευτικών.

Λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία μας και από τα προηγούμενα ΚΠΣ, έχουμε ήδη επισημάνει και τα παρακάτω από προηγούμενες παρεμβάσεις μας:

 • Κατά τη γνώμη μας, χάνεται μια ακόμη μια σημαντική ευκαιρία για την Ελληνική Εκπαίδευση, να αξιοποιηθούν τα σημαντικά κονδύλια του ΕΣΠΑ κυρίως για τη βελτίωση των υποδομών της εκπαίδευσης.
 • Οι στόχοι του ΕΠΕΔΒΜ δεν είναι προϊόν ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην Πολιτεία και τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά προαποφασισμένοι μονομερώς από το ΥΠΕΠΘ.
 • Η σύνθεση και η λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ θα έπρεπε να είναι διαφορετική, ώστε οι εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί φορείς να μην έχουν τον διακοσμητικό ουσιαστικά ρόλο που είχαν μέχρι τώρα. Σε κάθε περίπτωση, για τις κεντρικές αποφάσεις θα πρέπει να απαιτείται οπωσδήποτε η σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών.

Η στήριξη όμως της δημόσιας εκπαίδευσης και η βελτίωση της ποιότητάς της απαιτούν πρώτα απ΄ όλα να σταματήσει η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότησή της. Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές που εφαρμόζονται από την κυβέρνηση και την τρόικα, πλήττουν καίρια τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Η προβλεπόμενη από το μεσοπρόθεσμο μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση και η μείωση του ΠΔΕ επιφέρει δραματικές καταστάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο στόχος για μείωση των εκπαιδευτικών δαπανών στο 2,24% από το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο, έρχεται ακόμα και σε αντίθεση με τις διακηρύξεις του ίδιου του προγράμματος του ΕΠΕΔΒΜ για στόχο το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ (δηλ.5%).

 Για τον απολογισμό του 2011 να σημειώσουμε πως:

 1. Παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην απορρόφηση των κονδυλίων. Μόλις ένα 29% έχει απορροφηθεί όταν βρισκόμαστε 3,5 χρόνια πριν την λήξη του οκταετούς προγράμματος, με σοβαρό κίνδυνο να χαθούν πολλά κονδύλια.
 2. Τα χρήματα που είχαν διατεθεί για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν απορροφήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους. Το πρόγραμμα της μείζονος επιμόρφωσης κατέρρευσε κυριολεκτικά. Τα όποια επιμορφωτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν με βάση την ενημέρωση των αλλαγών για το νέο σχολείο που προωθούσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αλλαγές όμως που δεν είχαν καμιά νομιμοποίηση, από την ώρα που δεν υπερψηφίστηκαν τα σχετικά νομοσχέδια στη βουλή. Δεν σχεδιάστηκε με αυτά τα κονδύλια η ετήσια επιμόρφωση όπως ήταν η πρόταση της ΟΛΜΕ. Ζητάμε την άμεση αξιοποίησή τους στην κατεύθυνση αυτή.
 3. Ένα μεγάλο μέρος κονδυλίων σπαταλήθηκε στις αποτυπώσεις και τις μελέτες θεμάτων που ήδη είχαν ξαναμελετηθεί και σε δράσεις που δεν προσέφεραν τίποτε στις ανάγκες της εκπαίδευσης..
 4. Ένα πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων οδηγήθηκε στη διαφήμιση, στις ανούσιες δημοσκοπήσεις και σε υπερβολικές αμοιβές συμβούλων και παρασυμβούλων (βλ. σχετικές καταγγελίες μας την τελευταία διετία). Είχαμε επισημάνει πως σαράντα τρία εκατομμύρια (43 εκ.) ? δίνονται για την «ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης» και τη «δημοσιότητα» και την «πληροφόρηση»!!. Ζητήσαμε να μειωθούν δραστικά αυτά τα ποσά. Να τροποποιηθεί ο σχετικός  προϋπολογισμός του ΕΠΕΔΒΜ. Δεν εισακουστήκαμε.
 5.  Παρατηρούμε επίσης πως σε όλα τα έργα υπάρχει πρόσθετο κονδύλι για διαφήμιση και προβολή, που είναι πολλές φορές σε δυσανάλογο ύψος με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου (π.χ. ψηφιακό φροντιστήριο).

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

α) ψηφίζουμε ΚΑΤΑ στην ετήσια έκθεση του 2011,

β) ζητάμε τον αναπροσανατολισμό του ΕΣΠΑ και την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων στην κατεύθυνση της στήριξης και αναβάθμισης της Δημόσιας Εκπαίδευσης,

γ) να αφαιρεθούν από τον απολογισμό τα προγραμματικά στοιχεία για την επόμενη χρονιά, μιας και αυτά δεν είναι θέμα απολογισμού,

δ) ζητάμε την σύγκλιση της επιτροπής παρακολούθησης για να συζητηθούν οι αλλαγές που έχουμε προτείνει.

Θέμης Κοτσιφάκης

ΓΓ του ΔΣ της ΟΛΜΕ

Εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΕΔΒΜ

Κατεβάστε το σχετικό υπόμνημα … εδώ

29-06-2012 Εγγραφές μαθητών στα Ελληνικά Λύκεια της Γερμανίας

Κύριε Υπουργέ,

Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία των γερμανικών αρχών, κατά το έτος 2011 μετανάστευσαν από την Ελλάδα στη Γερμανία 23.000 πολίτες. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα έχουν παιδιά μάλιστα που είναι μαθητές και πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν τα μαθήματα του Λυκείου, χωρίς επαρκή γνώση γερμανικών.

Η ελληνική πολιτεία οφείλει να στηρίξει τους συμπολίτες μας αυτούς. Δυστυχώς όμως, κι ενώ υπάρχουν Ελληνικά Λύκεια που θα λειτουργήσουν κανονικά και μάλιστα με όλες τις τάξεις τους την επόμενη σχολική χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας με τελευταία ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματέως κας Λινού, απαγορεύει εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών στα Λύκεια της Γερμανίας.

Η Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου, όχι μόνο δεν έχει διεκπεραιώσει τα στοιχειώδη σε σχέση με τον προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς, αλλά κάνει τα πάντα ώστε να εγγραφούν όσο το δυνατόν λιγότεροι μαθητές στα σχολεία.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί:

– Να υπάρξει στοιχειώδης κοινωνική ευαισθησία και να αρθεί η απαγόρευση νέων εγγραφών και μετεγγραφών μαθητών στα Ελληνικά Λύκεια που λειτουργούν στη Γερμανία.

– Την άμεση έκδοση εγκυκλίου για απόσπαση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα, επειδή οι αποσπασμένοι στη Γερμανία που ζητούν να παραμείνουν χωρίς επιμίσθιο, σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν.

– Να ανασυγκροτηθεί το συντομότερο δυνατό το ΕΥΣΕ (Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο) προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

– Να αναβληθεί η εφαρμογή του Νόμου 4027/2011, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα της λειτουργίας σχολικών μονάδων στο εξωτερικό.

Κατεβάστε το αρχείο της ανακοίνωσης … εδώ

29-06-2012 Όχι στην κατάρρευση των επικουρικών ταμείων και τη μετατροπή τους σε επαγγελματικά ταμεία

Όχι στην κατάρρευση των επικουρικών ταμείων και τη μετατροπή τους σε επαγγελματικά ταμεία

Η Κοινωνική Ασφάλιση της χώρας μας βρίσκεται σε κρίση εξαιτίας των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

Οι μνημονιακές πολιτικές που ακολουθήθηκαν την τελευταία περίοδο με πρόσχημα το χρέος έδωσαν τη χαριστική βολή και οδηγούν σε κατάρρευση το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Το κράτος και οι κυβερνήσεις αφού για χρόνια καταλήστευσαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους τα οδήγησαν σε αδιέξοδο σήμερα  πλέον με τους πρόσφατους αντιασφαλιστικούς νόμους προωθούν την πλήρη ανατροπή του.

Καταργούν το δημόσιο και κοινωνικό σύστημα ασφάλισης που βασίζεται στην αλληλεγγύη των γενιών και τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του και από δημόσιο προσπαθούν να το μετατρέψουν σε ιδιωτικό , με τη θέσπιση ατομικών λογαριασμών (στα πρότυπα της Χιλής του Πινοσέτ).

Προχώρησαν σε νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων κύριων, επικουρικών και εφάπαξ, στην αύξηση των ορίων ηλικίας, στην αύξηση των χρόνων υπηρεσίας.

Ταυτόχρονα προχωρούν σε νέα ληστεία σε βάρος των Ταμείων με τις μειώσεις μισθών, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τις απολύσεις από το Δημόσιο, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις πολιτικές που αυξάνουν την ανεργία και την εισφοροδιαφυγή, με τη νέα κλοπή των αποθεματικών των Ταμείων μέσα από το κούρεμα των ομολόγων.

Προσπαθούν επίσης να εκβιάσουν τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους για να συναινέσουν και να αποδεχτούν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους. Μας καλούν να συναινέσουμε στην ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων που προωθούν, η οποία ως μόνο στόχο έχει να αξιοποιήσει τα όποια αποθεματικά έχουν αφήσει σε ορισμένα ταμεία για να καλύψει τα ελλείμματα άλλων ταμείων.

Θα ήταν δυνατό μια ενοποίηση των επικουρικών ταμείων με την κάλυψη των ελλειμμάτων, τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, την καλύτερη αξιοποίηση των αποθεματικών να διασφάλιζε και να αναβάθμιζε τις παροχές προς τους ασφαλισμένους. Όμως σε συνθήκες μνημονίου  η ενοποίηση οδηγεί στο στραγγαλισμό των ταμείων μας και σε σημαντική μείωση των επικουρικών συντάξεων και του εφάπαξ.

Η διαπραγμάτευση για το κούρεμα των ομολόγων, οδήγησε σε νέο καίριο χτύπημα, ίσως καταλυτικό, για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της Ελλάδας.

Στη διαπραγμάτευση για το PSI οι τράπεζες και τα πιράνχας των Hedge Funds καθόρισαν τους όρους ανταλλαγής ομολόγων εξασφαλίζοντας τα δικά τους συμφέροντα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι «κουρεύτηκαν» όχι μόνο τα ομόλογα των ταμείων, αλλά το σύνολο των αποθεματικών τους με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι δε γνωστό, ότι η κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχει φροντίσει να εξαιρέσει από το «κούρεμα» πάνω από 50 δις ομόλογα που κατέχει και μάλιστα με τιμή αγοράς πολύ κάτω από την αξία του χρέους που διεκδικεί.

Με το νέο νόμο προωθείται η μετατροπή των ταμείων σε επαγγελματικά, πράγμα που βρίσκει αντίθετο το σύνολο του εργατικού και εκπαιδευτικού κινήματος της χώρας μας, το σύνολο των εργαζομένων.

Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις και επειδή θεωρούμε ότι η ενοποίηση των επικουρικών ταμείων που προωθείται με το νόμο έχει ως στόχο τα όποια αποθεματικά έχουν απομείνει στο ΤΕΑΔΥ, το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζήτησε ήδη την εξαίρεση του ΤΕΑΔΥ από το ΕΤΕΑ.

Η θέση αυτή σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει αποδοχή των εκβιαστικών ρυθμίσεων του αντιασφαλιστικού νόμου για μετατροπή του ΤΕΑΔΥ σε Επαγγελματικό Ταμείο.

Θα αγωνιστούμε για την κατάργηση των αντιασφαλιστικών Νόμων, την κατοχύρωση και διεύρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας στα πλαίσια ενός δημόσιου και κοινωνικού συστήματος ασφάλισης και της βιωσιμότητάς του με την επαναφορά των κλεμμένων αποθεματικών και την ενίσχυσή του από το Κράτος.

Κατεβάστε το αρχείο της ανακοίνωσης … εδώ

28-06-2012 H Education International (EI) εγκαινιάζει πλατφόρμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης στην εκπαίδευση

H Education International (EI) εγκαινιάζει πλατφόρμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης στην εκπαίδευση

Η εκπαίδευση παγκοσμίως βρίσκεται σε κρίση. Σε πολλές χώρες η σημερινή οικονομική κρίση έχει καταστροφικές συνέπειες για την εκπαίδευση, καθώς η δημόσια χρηματοδότηση για την παιδεία περικόπτεται σημαντικά, με συνακόλουθες περικοπές στο προσωπικό, στους μισθούς, στις συντάξεις και στις υπηρεσίες υποστήριξης.

Επιπλέον, η εξωτερική χρηματοδότηση για ανάπτυξη υπηρεσιών εκπαίδευσης στις φτωχότερες χώρες μειώνεται δραματικά. Είναι πλέον εξαιρετικά απίθανο να επιτευχθεί ο Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας για την εκπαίδευση ως το 2015. Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και της απο-επαγγελματοποίησης της διδασκαλίας προωθούνται από εκείνους που υπονομεύοντας τη δημόσια εκπαίδευση την καθιστούν υποχείριο στις ανάγκες της αγοράς.

Υπό αυτές τις συνθήκες η EI δίνει προτεραιότητα στο έργο της στην υπεράσπιση της βελτίωσης της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης, ώστε να πεισθούν δια-κυβερνητικοί οργανισμοί και εθνικές κυβερνήσεις ότι θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις δαπάνες για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης ως μια λύση στην κρίση. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει επίσης να παρέχεται στήριξη στις οργανώσεις-μέλη μας σε εθνικό επίπεδο στις εκστρατείες τους για να αντισταθμίσουν τις χειρότερες επιπτώσεις από τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες για τα μέλη τους και για τα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα.

Η EI έχει εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία ώστε να παρουσιάσει τη θέση της για τη διατήρηση και, επιπλέον, για την αύξηση των δαπανών της εκπαίδευσης στους G20, στον ΟΟΣΑ, στην UNESCO, στην Παγκόσμια Τράπεζα και στο ΔΝΤ, και θα συνεχίσει να το πράττει σε κάθε ευκαιρία. Η ΕΙ δουλεύει με τον ITUC και τους εταίρους της στο GUF ώστε να παρουσιάζονται τα επιχειρήματά της αποτελεσματικά και όσο το δυνατόν πιο συχνά.

Προκειμένου να δοθεί μια συγκεκριμένη πλατφόρμα για αυτό το έργο και ένα εργαλείο για να κοινοποιούνται σχετικές πληροφορίες και υποστηρικτικό υλικό και πόρους αναπτύχθηκε  μια ειδική ιστοσελίδα (www.educationincrisis.net). Οι ειδήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα θα ενημερώνονται τακτικά. Επίσης, έχει πολλές διαδραστικές λειτουργίες που σας επιτρέπουν να επικοινωνείτε με την ΕΙ και παρέχουν πληροφορίες για τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σήμερα μόνο στα Αγγλικά. Παράλληλα θα αναπτυχθεί υλικό σε άλλες γλώσσες σύντομα. Παρακαλώ επικοινωνήστε στο : educationcrisis@ei-ie.org αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή σχόλια.

Πηγή: http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/2178/

28-06-2012 Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Μετά από αίτημα της Ο.Λ.Μ.Ε. και δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών, παρακαλούμε να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ είτε βρίσκονται σε άδεια ανατροφής παιδιού, όσον αφορά στην ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2011-2012.

Διευκρινίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2011-2012 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωση τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που μετατέθηκαν το έτος 2012 δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση.

Κατεβάστε το αρχείο της ανακοίνωσης … εδώ

 

27-06-2012 Δημοσιεύματα σχετικά με τη μαθητική διαρροή, το αίτημα συνάντησης της ΟΛΜΕ με τον Υπ. Παιδείας κ.λπ.

Μπορείτε να δείτε τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τη μαθητική διαρροή, το αίτημα συνάντησης της ΟΛΜΕ με τον Υπ. Παιδείας κ.λπ. … εδώ

26-02-2012 Σχετικά με εταιρία εμφιάλωσης που προωθεί την ενέργεια “Το Σχολείο που θέλεις! Είναι στο χέρι σου!”

Ανακοίνωση

Το σχολείο που θέλεις! Είναι στο χέρι σου!

Με προκλητικό τρόπο επιχειρεί να αξιοποιήσει την τρέχουσα οικονομική κρίση και την οικονομική δυσπραγία των Δήμων γνωστή εταιρεία εμφιάλωσης για να οργανώσει διαφημιστική καμπάνια προβολής δραστηριοτήτων της.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρεία προωθεί στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης την ενέργεια «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ! ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ!», με τη σύμπραξη τεσσάρων Δήμων. Μέσω αυτής της ενέργειας αναλαμβάνει τη δέσμευση να καλύψει τα έξοδα επισκευής ενός από 13 σχολικά κτίρια που έχουν προταθεί από αυτούς τους Δήμους.

Ποιο θα είναι, όμως, αυτό το ένα  «τυχερό» σχολείο;  Για να γίνει η επιλογή του, καλούνται οι πολίτες (κυρίως μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας) να το υποδείξουν με την ψήφο τους (μέσω του Facebook ή ψηφίζοντας με κάλπη σε επιλεγμένους χώρους), ώστε αυτό μόνο να επισκευαστεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Όπως αναφέρει η συγκεκριμένη εταιρεία σε σχετική ανακοίνωσή της απευθυνόμενη στο ευρύ κοινό, «η διαδικασία είναι πολύ απλή. Αρκεί μόνο να ψηφίσετε το σχολείο που επιθυμείτε να επισκευαστεί και φυσικά να διαδώσετε το νέο σε όσους περισσότερους φίλους και γνωστούς σας, ώστε να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Ο καθένας από μας, είτε είναι μαθητής, καθηγητής, γονιός είτε απλός πολίτης μπορεί και πρέπει να έχει συμμετοχή! Γιατί εμείς επιλέγουμε το σχολείο που θα ανακαινιστεί! Είναι στο χέρι μας!».

Ούτε λίγο ούτε πολύ, η εν λόγω εταιρεία καλεί τους πολίτες-μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να οργανώσουν μια διαφημιστική εκστρατεία για λογαριασμό της εκμεταλλευόμενη την οικονομική αδυναμία  των Δήμων και την έντονη επιθυμία των γονέων και των εκπαιδευτικών να ξεκινήσει απρόσκοπτα η νέα σχολική χρονιά.

Η ΟΛΜΕ εκφράζει τη ριζική αντίθεσή της και καταδικάζει τέτοιου πρακτικές.

Καλούμε την ηγεσία του Υπ. Παιδείας και τους αρμόδιους παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης να διασφαλίσουν όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους.

Τους καλούμε, επίσης, να διαφυλάξουν το κύρος και την αξιοπρέπεια των φορέων και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας απέχοντας από τέτοιες πρακτικές και αποτρέποντας την υλοποίησή τους.

Τέλος, ζητούμε από όλους τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και κάθε πολίτη χωριστά, να διεκδικήσουν την επαρκή στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης αποτρέποντας κάθε απόπειρα εισβολής επιχειρηματικών παραγόντων στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο της ανακοίνωσης … εδώ

 

26-06-2012 Ορισμός συνάντησης με τον Υπουργό Παιδείας

ΘΕΜΑ: Ορισμός συνάντησης

Κύριε Υπουργέ,

 Ενόψει της Μετασυνεδριακής Γενικής Συνέλευσης του κλάδου μας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 30/6 στην Αθήνα, σας ζητάμε να οριστεί συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ μαζί σας προκειμένου να συζητηθούν επείγοντα θέματα του κλάδου μας πριν τη λήξη του διδακτικού έτους.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο της ανακοίνωσης … εδώ

26-06-2012 Αμοιβές εκπαιδευτικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΘΕΜΑ: Αμοιβές εκπαιδευτικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Κύριε Υπουργέ,

Με την υπ. αριθμ. 2/42748/00222 απόφαση της Υπ. Παιδείας κ. Κιάου (13/6/12) όχι μόνο περικόπτονται δραστικά οι αμοιβές των εκπαιδευτικών που απασχολούνται για εργασία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ? Σαββατοκύριακα και τον Ιούλιο (με χρήση θερινής άδειας), αλλά και αλλάζει το καθεστώς υπολογισμού τους (προσαύξηση ημερομισθίου). Μια ακόμη επίπτωση της μνημονιακής πολιτικής και των περικοπών που επιβλήθηκαν με το νέο  μισθολόγιο και τον προϋπολογισμό.

Ζητάμε την ακύρωση αυτής της απόφασης και την επαναφορά των παραπάνω αμοιβών στο προηγούμενο καθεστώς.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο της ανακοίνωσης … εδώ